Artikkelit

Avainsanat:  

”Ei kuluja, ellei kauppaa”

Vai tuliko sittenkin? Mitä asunnon myyjän on hyvä tietää mainoslauseen takana piilevistä mahdollisista kuluista, joita saattaakin syntyä, vaikka kauppaa ei tullutkaan.

 

Mikäli on mainostettu fraasilla ”ei kuluja, ellei kauppaa” se yksiselitteisesti antaa ymmärtää, että jos kauppaa ei syntyisi sopimusaikana, ei välitysliike laskuta asiakkaalta välityspalkkiota, sen osaa tai mitään muitakaan kuluja, kuten markkinointi-,  asiakirja-, stailaus- tai valokuvauskuluja sopimuksen aikana tai sen jälkeen. Mutta mitä tapahtuu seuraavissa tilanteissa?

 

Asiantunteva kiinteistönvälittäjä kertoo asiakkaalleen aina selkeästi, mitä kuluja asunnon myynnin yhteydessä syntyy, ja missä tilanteessa niitä voi tulla, vaikka kauppa ei toteutuisikaan. Välittäjän on esimerkiksi selvitettävä mitä tapahtuu seuraavissa viidessä tilanteessa, joissa yleisesti asuntokaupassa käytettävien kuluttaja-asiamiehen hyväksymien sopimuslomakkeiden ehtojen mukaan saattaa syntyä kuluja myyjälle, vaikka kauppaa ei syntyisikään. 

 

1.    Toimeksiantosopimuksen allekirjoittaminen ei velvoita myymään asuntoa millään hinnalla. Välittäjän työ on markkinoida asuntoa ja saada myyjälle tarjouksia, jotka myyjä voi joko hyväksyä, hylätä tai tehdä vastatarjouksen tarjouksen tekijälle. Toimeksiantosopimuksissa löytyy kuitenkin ehto, jossa todetaan, että mikäli myyjä  päättää, ettei hyväksy tarjousta, joka on kaikilta ehdoiltaan toimeksiantosopimuksen mukainen, on välitysliike tehnyt työnsä ja on näin ollen oikeutettu myös palkkioon. Tämä aiheuttaa välillä myös väärinkäsityksiä, sillä tämä ei tarkoita sitä, että myyjä olisi ”pakotettu” hyväksymään täyden rahan tarjous, vaikka olisi nähtävissä, että hinta tulee kohoamaan yli pyydetyn. Tässä tilanteessa asiantunteva välittäjä hakee myyjälle parhaan ratkaisun tarjouskilpailussa ja kauppa voi syntyä korkeampaan hintaan.

 

2.    Jos saat tarjouksen asunnosta, joka sisältää käsirahan tai vakiokorvausehdon, ja ostaja vetäytyy tämän jälkeen sopimuksen mukaisesta kaupasta, on myyjällä oikeus saada käsiraha tai vakiokorvaus vahingonkorvauksena. Toimeksiantosopimuksen ehtojen mukaan välitysliike on tässä kohtaa oikeutettu saamaan puolet vahingonkorvauksesta, kattamaan tehdyn työn.

 

3.    Kuluja voi myyjälle tulla maksettavaksi myös ostajaehdokkaan suuntaan. Jos myyjä on hyväksynyt ostajan tekemän tarjouksen, mutta myyjä vetäytyy tekemästä lopullista kauppaa, on myyjällä velvollisuus korvata ostotarjouksen mukaisesti vakiokorvauksen tai käsirahan määrä ostajalle. Tällöin myös välityspalkkio tulee maksettavaksi välitysliikkeelle, koska kaupasta on sovittu sopimuksen ehtojen mukaisesti.

 

4.    Kuluttaja-asiakkaalla on laillinen oikeus irtisanoa toimeksiantosopimus päättymään  sopimusaikana, mikäli asunnon myynti ei enää tietyistä syistä ole mahdollista, kuten sairastumisen, läheisen kuoleman, työttömyyden tai muun vastaavan syyn takia. Tällöin asunnon myynti voidaan lopettaa kesken sopimuskauden, mutta välitysliikkeellä saattaa sopimuksen perusteella olla oikeus periä mm. markkinoinnista syntyneitä kuluja myyjältä. 

 

5.    Mikäli olet tehnyt sopimuksen muualla kuin välitysliikkeen tiloissa, on kuluttajalla 14 vuorokauden peruuttamisoikeus. Useimmiten tässä tilanteessa myynti halutaan kuitenkin aloittaa jo ennen kuin peruuttamisaika on umpeutunut. Jos näin tehdään, sopimukseen useimmiten rastitetaan ruutu, joka oikeuttaa mahdollisessa peruutustilanteessa välitysliikkeen perimään jo syntyneitä kuluja ihan ymmärrettävästi. Eli tässäkin tilanteessa voi tulla kuluja myyjälle, vaikka kauppaa ei syntynytkään.

 

Yllämainitut tilanteet toteutuvat harvoin ja ovat aina yksilöllisiä tapahtumia, joten pääsääntöisesti ne ratkaistaankin välitysliikkeissä tapauskohtaisesti. Mutta kannattaa aina varmistaa, mitä ”ei kuluja, ellei kauppaa” oikeasti tarkoittaa. 


 

 

Twitter Facebook Pinterest Jaa artikkeli

X

Haluan tilata
ilmaisen arviokäynnin

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

X

Haluan lisätietoa ostamisen palveluista

YhteystiedotTietosuoja- ja rekisteriseloste

X

OLEN KIINNOSTUNUT
kiinteistönvälittäjän työstä
SOLID HOUSELLA.


Tietosuoja- ja rekisteriseloste

X

Täytä hakemasi kohteen tiedot

Yhteystiedot

Mikäli hiljaisessa myynnissä (Solid House Salainen Palvelu) on hakuehtoihisi sopivia kohteita, saat niistä tiedon sähköpostiisi. Jos hakuehtoja vastaava kohde tulee myyntiin, saat siitä tiedon ennen kuin kohde asetetaan myyntiin julkisesti


Tietosuoja- ja rekisteriseloste

X

Ota yhteyttä


Tietosuoja- ja rekisteriseloste

X

Ota yhteyttä

Valitse toimisto, josta haluat, että sinuun otetaan yhteyttä *


Tietosuoja- ja rekisteriseloste

X

Haluan tilata
virtuaalisen arviokäynnin

Tietosuoja- ja rekisteriseloste